Links:

'1923: Believe...' Title- IMDb link

Project Liaison: Esra Ergenç Linked In

About the Author:

Ryan's IMDb Credits

Ryan's Background

'1923: Believe...' : Project Update

At this time the author is inviting expressions of interest from advisors for guidance, before now entering negotiations with potential strategic partners....

Interest from potential Strategic Partners seen at this time:

1) Turkiye’s state broadcaster (Turkiye’s equivalent to the UK’s BBC);

2) Turkiye's largest TV conglomerate;

3) Turkiye’s leading satellite broadcaster;

4) The 1st, 3nd, and 4th largest global SVOD streaming platform operators' production and acquisition divisions.

5) The leading independent global pre-sales funding producer and distributor.

6) Approximately a dozen Istanbul-based indie production companies ( Approaches to Top Tier Production Companies deferred to Next Steps (except one top tier prioritized preference).

Project History:

2023 Dec: Project Partner Introductions

2023 Sep: Investor Introductions

2023 Jun: Business Plan

2022 Nov: Screenplay Completion

2021: Story Creation (Oct 2021 - Nov 2022)

2017: Creative Concept

1995: Historical Research

A New Project with…

Truly original story...

Unique voice...

High concepts...

Cathartic Climax

- instinctive & intuitive

Yep Yeni Bir Hikaye

Tamamen Özgün Bir Hikaye...

Benzersiz Bir Üslup...

Üst Kavramlar...

Katartik Doruk Noktası

- sezgisel & içgüdüsel

Project Brief

Proje Hakkında

Tür: Kurtuluş savaşı döneminde geçen tatlı bir aşk hikayesi, tarihi yaşanmış olaylardan esinlenilmiştir, ‘Yeşilçam’ inceliği ve modern tv dizileri standartlarında olup komedi unsurları ve üst kavramları barındırır.

Format: Uzun Metraj

Kitle: Genel izleyici kitlesi için uygundur (çocuk-ebeveyn ve büyükler) Tiyatro-sinemada salonlarına uygun olup, cinsellik, çıplaklık ve sözlü/sözsüz şiddet içermez

Global Tema Unsurları: Bağımsızlık arzusu, tüm zorluklara rağmen “ezilenin zaferi” ve daha fazlası…

Yaratım Süreci: 1995: İstanbul Müzesi’nden dönem ile alakalı notlar toplandı.

2017: Yaratım sürecine başlandı.

2021: Hikayeleştirme başladı.

2022: Senaryo tamamlandı (Ekim 2021-Kasım 2022)

Proje tasarımı avantajları: Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları taleplerine yönelik bir yapım olma özelliği.

Plot: Tarihi gerçeklerle bezenmiş olay örgüsü.

Hikaye: Üst kavramlarla bezenmiş en başarılı hikaye arketiplerinden biri.

Senaryo: Standart dene test et Hollywood three act & karakter örgüsü formülü formatında yazılmıştır.

Diyaloglar: Disiplinli kısa ve öz.

Yetenek Özellikleri: Aynı türde başarı göstermiş, işinin ehli oyuncu, yönetmen ve yapım şirketleri.

Tasarlanan Yapımın bütçe ve verimliliği için: sahne, lokasyon CGI

'1923: Believe...'

Obsessed by ‘first love’s zeal to believe in each other,

two love-struck teenagers forge together a super-human feat in flames of fervour,

to save themselves and birth a new era for their world…

as the powers that be, meet the powers within….

İlk aşkın” hevesiyle gözleri kör olmuş iki genç aşık, umutla el ele verip insanüstü bir gayretle kendi dünyaları için yeni bir dönem ve kurtuluşun ilk adımlarını atar…

Muhtaç oldukları güç, içlerindedir....

'Once we begin believing in ourselves,

there is no end to what we can achieve…’

Esra Ergenc

Bir kere kendimize inanırsak, işte o zaman

yapabileceklerimize bir hudut çizilemez..

Esra Ergenc

'1923: Believe…'

 • Saklı tarihin keşfi

 • Masum aşkın yürek ısıtan tasviri

 • Zorlu bir meydan okuma ve insanüstü bir kahramanlık

 • Makus talihin karası ve umutsuzluğundan zafer çoşkusuna

 • Yas, kararlılık ve kendine inancın dönüşümü

 • İnsanın dirayetine, umuduna zamansız bir saygı duruşu

Dışlanmış ve kusurlu bir kahramanın, dünyayı kurtarma görevi uğruna kurban edilişi, masum aşkın gücü ile değişip; yeni çağın şafağında insan üstü bir güçle zafere doğru yükselişi…

Derin duygulardan ve içgüdüsel sezgilerden doğan bir hikaye…


Üst kavramlar...

Geleneksel Türk cazibesiyle aktarılmış...

Küresel hedef kitlenin kişisel istekleriyle bağlantılı...

İki asi gencin, ilk aşkın hevesi, kararlılığıyla kendilerini ve içlerindeki gücü fark ettikleri bir büyüme hikayesi…Dışlanmış ve kusurlu bir kahramanın, dünyayı kurtarma görevi uğruna kurban edilişiyle, masum aşığının, onu koruma içgüdüsüne teslim olur ve aşkın gücüyle harekete geçer. İçinde yanan bu aşk ateşi onu kurtarma cesaretini doğurur, ve savaşın yakıp yıktığı bir dönemde bu ikilinin macerası başlar. İçindeki gücü, sezgilerini fark eden bu genç kız, kendisine olan inancıyla hayatta kalma mücadelesini başlatır. Oğlanın kendisini bulmasına yardım eder, bu koca oduncu genç zorlu mücadelelerden şevkle geçer ve inancın kuvvetiyle bu ikili el ele verip savaşın ortasındaki dünyalarını dönüştürürler.

Hepimiz hayatlarımızı kolaylaştırmak ve hayallerimizin peşinden gitmek isteriz, bu sebeple de bu karakterler ve bu hikayede kendimizi bulmamız pek muhtemel, korkularımız ve bizi geriye çeken şüphelerimizden arınmaya çalışmak gibi…. Çünkü aslında biliyoruz ki; kendimize inanırsak elde edebileceklerimizin bir sınırı yoktur…

'1923: Believe…'

 • Surprising revelations of hidden history

 • Endearing heart-felt portrayal of naieve love

 • Impossible challenge and superhuman feat

 • From doom's gloom & hopelessness to victory's jubilation

 • Catharsis of grief, determination, and self-belief

 • Timeless tribute to human endurance, hope, and self-empowerment


A story about a flawed and outcast hero, sacrificed on an impossible mission to save the world, transformed by naieve love’s powerful zeal, with a super-human feat… rising victorious at the dawn of a new age.

Resonating deeply with instinctive intuitive appeal....


High concepts...

Conveyed with traditional Turkish charm…

Connecting with global audiences' personal aspirations ...

Teenage rebels' self discovery, coming of age with first love’s zeal, obsession, and indomitable determination... An outcast and simple-minded giant woodcutter’s sacrifice on an impossible mission, triggers his innocent adolescent admirer’s surrender to the call of her latent intuition’s protective instincts. Her burning light of love summons the courage to save him, thrusting the pair into a struggle through war-torn history. Empowered by the discovery deep within her, of an intuitive emotional intelligence, sparks her survival instincts of self-belief. Helping him to find himself, she ignites within the giant woodcutter the fervor to meet his challenge, and together they transform themselves and the world at war around them, with the power to believe.

All of us aspire to better our lives and pursue our dreams, and so we can all relate and identify with this story and characters, to lift us up above our fears and self-doubt… because we all know once we begin believing in ourselves, there is no end to what we can achieve…

See More...

View the video interview of author answering the most frequently asked questions (FAQs) in several ‘bite-sized' small viewing segments of 2-4 minutes each - please email Author@RYANOL.com:

Introduction Interview with Author (please request link) :

 • -Project & Links……

 • -Creative Concept & Themes

 • -Screenplay, Plot, Characters

 • -Production Elements & Breakdown

Based on a true story, in a feudal community of mountain village folk, two teenagers rebel against social taboos, obsessed by ‘first love’s’ zeal to believe in each other, catapulted by despair at  war’s darkest hour into flames of fervor, they forge together a super-human feat to save themselves and birth a new era for their world… as the powers that be, meet the powers within.

The most frequently asked questions are answered in an interview with the author, in several ‘bite-sized' short video viewing segments of 2-4 minutes each, please reply to request link by email at ... RYANOL.1@yandex.com  

or Esra.Ergenc173@gmail.com ….

Short Video Clips of Author answering FAQs...

1. Introduction to the Project

2. About the Author

3. Author’s Qualifications

4. Author’s First Associations with Turkiye

5. Origins and Relevance of the Story

6. Project Development & Production

7. Tribute & Purpose

8. Themes

9. Characters & Plot

10. Based on a True Story: Historical Facts

11. Success & Celebration

12. Sharing Worldwide

13. Comparisons & Legacy

14. Final Thoughts